عوارض جانبى و هشدارها

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان روان پریشی / عوارض جانبى و هشدارها

عوارض جانبى و هشدارها 🔰

🔅 به منظور انتخاب یک داروی آنتی سایکوتیک مناسب براى بیمار، جدا از در نظر گرفتن طیف اثر دارو روی انواع بیماری های روانی، شناخت عوارض جانبى آنها نیز بسیار اهمیت دارد.

⚠️ یکی از مهم ترین عوارض جانبى داروهای ضد سایکوز نسل اول، عوارض خارج هرمی است که معمولاً با حرکات غیرارادی و اسپاسم عضلانی شناخته می شود.
📈 پر عارضه ترین:
💊 Fluphenazine
💊 Haloperidol
📉 کم عارضه ترین:
💊 Thioridazine

⭐️ داروهای آتیپیک (نسل دوم) تقريباً فاقد عوارض جانبى خارج هرمی هستند.

⚠️ خواب آورى و همينطور کاهش فشارخون وضعيتی، عوارض جانبى هستند که بسیاری از داروهای ضد سایکوز از خود نشان می دهند.
📈 پر عارضه ترین:
💊 Chlorpromazine
💊 Thioridazine
💊 Clozapine
📉 کم عارضه ترین:
💊 Haloperidol

⚠️ عوارض آنتی کولینرژیک (خشکی دهان، احتباس ادرار، یبوست، تاری دید و …) از عوارض جانبی بعضی از داروهای ضد سایکوز محسوب می شود.
📈 پر عارضه ترین:
💊 Thioridazine
💊 Clozapine
📉 کم عارضه ترین:
💊 Haloperidol

⚠️ بروز تشنج از عوارض نادر اما خطرناك داروهای ضد سایکوز است.
📈 پر عارضه ترین:
💊 Clozapine
📉 کم عارضه ترین:
به استثناء دو داروی کلرپرومازین و تری فلوپرازین که احتمال بروز تشنج در آنها متوسط است؛ این عارضه به ندرت در سایر داروهای ضد سایکوز مشاهده می شود.

⚠️ افزایش هورمون پرولاکتین می تواند در خانم ها با: آمنوره، ترشح شیر، ناباروری و پوکی استخوان و در آقايان با: کاهش میل جنسی همراه باشد.
📈 پر عارضه ترین:
💊 Thioridazine
📉 کم عارضه ترین:
همهٔ داروهای آتیپیک به ويژه
💊 Clozapine
💊 Quetiapine
💊 Aripiprazole

⚠️ افزایش وزن و همينطور افزایش قند خون، یکی از عوارض جانبى شايع داروهای ضد سایکوز است.
📈 پر عارضه ترین:
💊 Clozapine
💊 Olanzapine
📉 کم عارضه ترین:
💊 Aripiprazole

⚠️ از بین داروهای ضد سایکوز، قطع مصرف ناگهانی کلوزاپین می تواند برای بیمار خطرناک باشد. مگر اینکه به دلیل عوارضی چون آگرانولوسیتوز (کاهش گلبول های سفید) یا میوکاردیت (آماس قلبی)، مجبور به قطع ناگهانى مصرف این دارو شویم.

⭐️ داروهای آنتی سایکوتیک روی متابولیسم داروهای دیگر اثر چندانی ندارند؛ لذا در مجموع داروهایی با ریسک تداخل بالا محسوب نمی شوند.

فهرست