فرآورده های انسولین

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غده پانکراس / فرآورده های انسولین

فرآورده های انسولین 🔰

🔅 بیماران مبتلا به دیابت نوع یک که قادر به ترشح انسولین نیستند (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیماران) و همینطور بعضی از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، برای درمان به انسولین نیاز دارند.

🔅 فرآورده های انسولین موجود در بازار را می توان بر اساس سرعت آغاز اثر، به ترتیب در چهار گروه قرار داد:

🏎 اثر سریع: Aspart, Glulisine, Lispro
شروع اثر: کمتر از ۱۵ دقیقه
اوج اثر: نیم تا یک و نیم ساعت
دوام اثر: ۳ تا ۴ ساعت

🚴‍♂ کوتاه اثر: Regular
شروع اثر: نیم تا یک ساعت
اوج اثر: ۲ تا ۳ ساعت
دوام اثر: ۴ تا ۶ ساعت

🏃🏻‍♂ اثر متوسط: (Isophane (NPH
شروع اثر: یک تا چهار ساعت
اوج اثر: ۶ تا ۱۰ ساعت
دوام اثر: ۱۰ تا ۱۶ ساعت

🚶🏻‍♂طولانی اثر: Detemir, Glargine
شروع اثر: یک تا چهار ساعت
اوج اثر: بسیار کوتاه
دوام اثر: ۲۰ تا ۲۴ ساعت

* فرآورده های حاوی مخلوطی از انسولین های بالا، زمان شروع، اوج و دوام اثر متفاوتی دارند.

🔅 محلول های تزریقی انسولین از انواع سریع الاثر و کوتاه اثر، در PH خنثی شفاف هستند. انسولین NPH کدر و انواع طولانی اثر نیز شفاف می باشند.

🔅 سیستم های دارورسانی انسولین:

۱.تزریق زیر پوستی با استفاده از سرنگ یکبار مصرف

۲.تزریق زیر پوستی با استفاده از قلم انسولین (یک بار مصرف یا چند بار مصرف)
* مزیت مهم این شکل از انسولین، راحتی استفاده آن توسط بیمار است.

۳.تزریق زیر پوستی با استفاده از پمپ انفوزیون انسولین
* دوز انسولین مورد نیاز، با اطلاعاتی که از میزان کربوهیدرات وارد شده به بدن و همینطور میزان قند خون، توسط بیمار به دستگاه داده می شود، تنظیم می گردد.
* این سیستم برای افرادی که تنظیم دوز به دلیل تزریقات مکرر انسولین امکان پذیر نباشد یا برای افرادی که نیاز به تنظیم دقیق دوز انسولین دارند (مانند خانم های باردار)، بسیار مفید است.
* با توجه به اینکه انسولین های مورد استفاده در این نوع پمپ ها فقط انواع سریع و کوتاه اثر هستند، در صورت قطع انتقال انسولین، امکان کتواسیدوز در این بیماران بالاست.

۴.انسولین استنشاقی
* شروع و دوام اثر این نوع فرآورده ها، از اشکال زیر جلدی کوتاه تر است. سرفه شایع ترین عارضه این نوع انسولین قلمداد می شود و تجویز آن برای افراد سیگاری و مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه ممنوع است.

 References:📚
۱٫ Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed, (2011). p: 1250.
۲٫ Basic & clinical pharmacology. 13th ed, (2015). pp: 727-731.
۳٫ Rang and Dale’s pharmacology. 8th ed, (2015). p: 387.

فهرست