ضعف سیستم ایمنی

اختلالات سیستم ایمنی، بدن ما را در مقابل انواع عفونت ها (ناشي از باکتری، قارچ، ویروس و انگل) و همينطور ساير بیماری ها آسيب پذير مي كند.
اختلالات ایمنی یا مادرزادی یا اکتسابی است. اختلال مادرزادی یا ابتدایی اختلالی است که با آن به دنیا مي آييم. اختلالات اکتسابی یا ثانویه بعداً در زندگی ما به وجود می آید. اين نكته قابل توجه است كه اختلالات اکتسابی بیشتر از اختلالات مادرزادی رخ مي دهد.
در طب سنتي ما گياهان: سرخارگل (اكيناسه) ، شیرین بیان به منظور تقویت کننده سیستم دفاعی بدن در برابر عفونت ها (به ويژه عفونت‌های مجاری تنفسی و ادراری) و همينطور سرماخوردگی معرفي شده است.

معرفی فرآورده های طبیعی درمان ضعف سیستم ایمنی

ضعف سیستم ایمنی دلیل اصلی بسیاری از بیماری ها است تنوع زیادی برای فرآورده های طبیعی درمان ضعف سیستم ایمنی در دست است ولی کدام یک از آنها می تواند مناسب ترین گزینه برای شما در نظر گرفته شود؟ در ادامه در نظر داریم به طور کلی اطلاعات ارزشمندی در این مورد ارائه دهیم، با...

فهرست