فرآورده های طبیعی / دستگاه ماهیچه ای و اسکلتی

دستگاه ماهیچه ای و اسکلتی

دستگاه ماهیچه‌ای-اسکلتی، امکان حرکت را برای انسان فراهم می‌ آورد.این دستگاه شامل استخوان‌ها، ماهیچه‌ها و غضروف‌ها است که در همکاری نزدیک باهم، فرم، پشتیبانی، ثبات و جنبش را برای بدن امکان پذیر می‌کنند.

دردهای عضلانی-اسکلتی و‌ بیماری عروقی واریس از جمله عواملی هستند که امکان حرکت را از انسان سلب یا آن را محدود می کنند.

فهرست