زنان

تفاوت ساختاری و فيزيولوژیک زنان نسبت به مردان (به ويژه در سيستم هورمونی و دستگاه ادراری-تناسلی) و هچنين دوره های خاص زندگی آنها از جمله: قاعدگی، بارداری و شيردهی باعث شده تا خانم ها در معرض بيماری ها و ناخوشی هاي خاصی قرار بگيرند؛ به همين دليل بر اساس مطالعات انجام شده، زنان بيش از مردان دارای مصارف پزشکی هستند.

در طب سنتی ما براي عفونت هايی كه مخاط دستگاه تناسلی خانم ها را درگير مي كند، اختلالات قاعدگی ، يائسگی و همچنين كمبود شير در دوران شيردهی، مصرف گياهان دارويي خاصي توصيه شده است. خوشبختانه كارخانه های داروسازی گياهی، اين گياهان دارويی را براي سهولت مصرف، در شرايط استاندارد به شكل فرآورده های دارويی رايج درآورده اند كه در اين بخش به معرفی آنها مي پردازيم.

فهرست