فرآورده های طبیعی / قلب و عروق

قلبی و عروقی

به بیماری هایی که به گونه ای دستگاه گردش خون را تحت تاثیر قرار دهد بیماری قلبی – عروقی گفته می شود. این بیماری ها شامل بیماری‌های قلبی، بیماری‌های عروقی مغز و کلیه و بیماری‌های شریانی می‌باشد. بیماری های قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر دراغلب جوامع محسوب می شوند.

چربی خون، فشارخون بالا و نارسائی قلبی از جمله بیماری های قلبی-عروقی محسوب می شوند که در طب سنتی ما برای درمان آنها راه حلهایی ارائه شده است.

 

فهرست