فرآورده های طبیعی / پوست و مو / خون مردگی و کبودی زیر پوست

خون مردگی و کبودی زیرپوست

جدا از ضربات مکانیکی به پوست، گاهی اوقات خون به دلیل اشکال ساختمانی عروق، از داخل رگ ها بیرون می آید و وارد زیر پوست می شود. البته ممکن است که کبودی پوست ناشی از بیماری های انعقادی یا داخلی باشد که باید علت زمینه ای آن حتما شناسایی و درمان شود.

🍀 گیاه آرنیکا از جمله گیاهان دارویی است که مصرف آن به منظور کاهش خون مردگی و کبودی زیر پوست موثر است.

امروزه این گیاهان دارویی با روش های علمی شناسایی، جمع آوری و عصاره گیری شده و به منظور سهولت مصرف ما، توسط شرکت های داروسازی به شکل های دارویی رایج ساخته شده اند.

☘️ ژل موضعی ARNISIN حاوی عصاره گیاه آرنیکا می باشد. آرنیسین به منظور رفع خون مردگی و کبودی زیر پوست، دررفتگی، پیچیدگی و التهاب پوستی کاربرد دارد.

خون مردگی و کبودی پوست

مشکلات پوستی بسیاری زیادی وجود دارد که خون مردگی و کبودی زیر پوست یکی از این مشکلات رایج است. این مشکلات را میتوان با راه های بسیاری برطرف کرد که یکی از بهترین روش ها، گیاهان دارویی است.قطعا طب داروهای گیاهی توانسته است، کم عارضه ترین و کم هزینه ترین و بعضا آسان ترین راه...

فهرست