نسخه اول

لوازم پزشکی

 امروزه با رشد تکنولوژی و فناوری در حوزه های مختلف ، نوع بشر از این توانمندی برخوردار شده که بتواند بدون مراجعه مستقیم به سایر متخصصین بسیاری از نیازهای خود را برطرف سازد.

یکی از این بازوان توانمند فناورانه، تجهیزات پزشکی هستند که روز به روز درحال گسترش و توسعه اند. آشنایی با آنها موجب میشود که انسان امروز بدون نیاز به مراجعه مستقیم به پزشک مراحل ابتدایی حفظ سلامتی، پیشگیری ، کنترل و حتی در برخی موارد با راهنمایی پزشکان از راه دور اقدام به درمان کند.

به طور کلی هر وسیله، ابزار و تجهیزی که با هدف پیشگیری، تشخیص، درمان، اصلاح یا کاهش درد بدن ساخته شده است، تجهیز پزشکی نام می گیرد. مجموعه وسایلی که با سلامت آدمی در ارتباط هستند. امروزه تجهیزات پزشکی با تنوع بسیار زیادی در کاربرد و برند درحال تولید هستند که شناخت آنها در بهبود کیفیت زندگی نقش موثری خواهد داشت.

به طور کلی این تجهیزات از نظر کاربرد به شش دسته پیشگیرانه، تشخیصی ، درمانی ، توانبخشی ، زیبایی و عمومی قابل تقسیم بندی هستند. دسته بندی مشابهی در تجهیزات مورد استفاده در حرفه دندان پزشکی نیز قابل تعمیم است.

فهرست