محرک ها

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای درمان یبوست / محرک ها

محرک ها 🔰

۴⃣ ملین های تحریک کننده:

یکی از چهار گروه ملین موجود در بازار دارویی ایران، داروهای تحریک کننده حرکات روده هستند. این تحریک به طور مستقیم از طریق سیستم عصبی اختصاصی روده انجام می شود.

🔅 ملین های تحریک کننده را می توان به دو دسته کلی: ۱. بیزاکودیل ۲. داروهای گیاهی تقسیم بندی نمود.

💊 Bisacodyl

🔅 بیزاکودیل در اشکال قرص و شیاف در دسترس قرار دارد و برای درمان یبوست حاد و مزمن مورد استفاده قرار می گیرد.
ضمنا این دارو به همراه محلول ماکروگل، به منظور پاکسازی روده بزرگ قبل از کولونوسکوپی مصرف دارد.

🔅 مزیت شیاف نسبت به قرص این است که اثر آن نیم تا یک ساعت بعد از مصرف ظاهر می شود (اثر قرص ۶ تا ۱۰ ساعت طول می کشد)؛ در ضمن به دلیل کم بودن جذب سیستمیک، عوارض جانبی شیاف کمتر است.

🔅 با وجود نگرانی هایی که در مورد ایجاد تحمل نسبت به اثر داروهای مسهل در مصرف طولانی مدت آنها وجود دارد، اما این موضوع هنوز ثابت نشده است.

☘ از گیاهان دارویی مسهل، گیاهان صبر، آلوئه، سنا و کاسکارا (حاوی آنتراکینون) از بقیه شاخص تر هستند. این گیاهان جذب ضعیفی دارند و‌ در روده بزرگ هیدرولیز می شوند. حرکات روده ۶ تا ۱۲ ساعت بعد از مصرف خوراکی این داروها ظاهر می شود.

فهرست