مسدود کننده کانال سدیم/کلاس های ۱b و ۱c

داروها / داروهای قلب و عروق / داروهای درمان آریتمی قلبی / مسدود کننده کانال سدیم/کلاس های ۱b و ۱c

مسدود کننده کانال سدیم/کلاس های ۱b و ۱c 🔰

🔅 همانگونه که بیان شد، داروهای ضد آریتمی کلاس ۱، همگی مسدود کننده کانال سدیم در قلب (در غشاء سلول های ضربان ساز) هستند. لذا از ایجاد جریان عصبی غیرطبیعی در این سلول ها و انتقال جریان ايجاد شده، در قلب ممانعت کرده و ضمناً تحریک پذیری سلول های قلب به جریان عصبی را نیز کاهش می دهند.
_____________________________

💊 Lidocaine
💊 Mexiletine

🔅 این داروها به زیرگروه b داروهای مسدود کننده کانال های سدیمی تعلق دارند. سرعت اثر این داروهای براى انسداد کانال، بیشتر از داروهای زيرگروه a و c است.

🔅 داروی لیدوکایین که فقط به شکل تزریقی در دسترس می باشد، یکی از بهترين انتخاب ها برای درمان بيماران مبتلا به آريتمی همراه با سکته قلبی است.
امروزه این دارو بيشتر برای درمان آريتمی بطنی مورد تجویز قرار می گیرد.

🔅 موارد کاربرد درمانی داروی مگزیلتین مشابه لیدوکایین است؛ با این تفاوت که به صورت خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد.

🔅 همراهى مصرف مگزیلتین با داروهای کینیدین یا سوتالول، ضمن افزایش اثربخشی، عوارض جانبی مگزیلتین را نیز کاهش می دهد.

⭐️ مصرف لیدوکایین در مقايسه با سایر داروهای ضد آریتمی کلاس ۱ (مسدود کننده های کانال سدیمی)، با کمترین عوارض قلبی همراه است.

⭐️ یکی از موارد کاربرد داروی مگزیلتین، برای درمان دردهای نوروپاتیک، به ويژه در بيماران دیابتی می باشد.

⚠️ عوارض جانبی لیدوکایین عبارت است از: لرزش، تهوع، اختلال در گفتار و شنیدار و احساس گزگز در اندام ها.

⚠️ عوارض جانبى داروی مگزیلتین عبارت است از: تهوع، لرزش، تاری دید و خستگی. به منظور کاهش عوارض جانبی، بهتر است که این دارو بعد از غذا میل شود.
_____________________________

💊 Propafenone
💊 Flecainide

🔅 این داروها از فهرست دارویی ايران، به زیرگروه c داروهای مسدود کننده کانال های سدیمی تعلق دارند. سرعت اثر این داروهای براى انسداد کانال، کمتر از داروهای زيرگروه a و b است.

🔅 یکی از تفاوت های داروهای زیر گروه c با سایر داروهای ضد آریتمی کلاس ۱ (a و b)، در این است که این داروها کانال های پتاسیمی را هم مسدود می کنند.

🔅 داروهای زیرگروه c هم مانند سایر داروهای کلاس ۱، روی اغلب آریتمی های دهلیزی و بطنی مؤثر هستند. البته اثربخشی آنها بر خلاف زیر گروه b (مانند لیدوکایین)، روى دهليزها بيشتر است.

⚠️ عوارض جانبى شايع داروی پروپافنون عبارت است از: طعم فلزی در دهان، یبوست و همينطور تشدید آریتمی.

⚠️ تاری دید، عارضهٔ جانبی شایع داروی فلکاینید به حساب می آيد. البته این دارو نیز در شرایطی ممکن است باعثِ تشدید آریتمی قلبی شود.

⛔️ برخلاف داروهای زير گروه b، مصرف داروهای زیرگروه c در بیمارانی که سابقهٔ سکته قلبی دارند؛ ممنوع است.

فهرست