مسدود کننده کانال پتاسیم/کلاس۳

داروها / داروهای قلب و عروق / داروهای درمان آریتمی قلبی / مسدود کننده کانال پتاسیم/کلاس۳

مسدود کننده کانال پتاسیم/کلاس۳ 🔰

🔅داروهای کلاس ۳، کانال های پتاسیمی را در غشاء سلول های عضله قلب مسدود می کنند. با طولانی شدن پتانسيل عمل در این سلول ها، جلوی ايجاد ایمپالس های عصبی غیر طبیعی گرفته می شود.

🔅 معمولاً داروهای آمیودارون و سوتالول، به غیر از مسدود کردن کانال پتاسیم، با مكانيسم های دیگری (مانند: انسداد کانال سدیم، مهار رسپتور بتا و…) نیز باعثِ درمان آريتمی می شوند.
_____________________________

💊 Amiodarone

🔅 آمیودارون عمدتاً برای درمان آريتمی های بطنی (فیبریلاسیون بطنی و تاکیکاردی بطنی) تجویز می شود؛ هر چند که این دارو روی آریتمی های دهلیزی هم مؤثر است.

🔅 با توجه به عوارض جانبی جدی آمیودارون، در حال حاضر بیشتر برای آریتمی های مقاوم به سایر داروها تجویز می شود.
فرم تزریقی این دارو، برای نوع حاد آریتمی بطنی که تهدید کننده حیات باشد، مورد استفاده قرار می گيرد.

⚠️ مهم ترین عارضهٔ جانبی مصرف طولانى مدت آمیودارون، فیبروز ریوی است که می تواند کشنده باشد.
سایر عوارض مصرف طولانى عبارت است از: ضايعه قرنیه؛ سوء عملكرد کبد؛ ضعف عضلانی؛ حساسيت به نور؛ کم کاری یا پرکاری تيروئيد و نوع خاصی از آريتمی بطنی.

💊⛔️ تداخلات دارویی آمیودارون معمولاً قابل توجه است.
در شرایطی که سایمتیدین باعث افزایش غلظت آمیودارون می شود؛ داروی ریفامپین غلظت آن را کم می کند.
در ضمن خود آمیودارون افزايش دهندهٔ غلظت داروهای با اهمیتی مثل: دیگوکسین، وارفارین و استاتین ها است.
_____________________________

💊 Sotalol

🔅 این داروی بتابلوکر معروف به دليل تأثير خاص خود در مسدود کردن کانال های پتاسیمی، در تقسيم بندی ويليامز، به جای کلاس ۲، در کلاس ۳ داروهای ضد آریتمی قرار می گیرد.

🔅داروی سوتالول برای درمان آریتمی های دهلیزی و بطنی از جمله در کودکان، کاربرد دارد.

⚠️ عارضهٔ جانبی نادر اما با اهمیت داروی سوتالول مانند آمیودارون، نوع خاصی از آريتمی بطنی است.

فهرست