مسدود کننده کانال کلسیم/کلاس۴ و داروهای متفرقه

داروها / داروهای قلب و عروق / داروهای درمان آریتمی قلبی / مسدود کننده کانال کلسیم/کلاس۴ و داروهای متفرقه

مسدود کننده کانال کلسیم/کلاس۴ و داروهای متفرقه 🔰

💊 Verapamil
💊 Diltiazem

🔅 داروهای کلاس ۴، با مسدود کردن کانال های کلسیمی در گره های قلب —که وظيفهٔ ایجاد جریان عصبی و انتقال آن به عضلهٔ قلب را بر عهده دارند— باعثِ کندی ضربان قلب می شوند.

🔅 کاربرد بالینی اصلی این داروها علاوه بر درمان پرفشاری خون و آنژین صدری، برای درمان آریتمی های دهلیزی نیز می باشد.

⚠️ داروهای خانوادهٔ دیپین از داروهای مسدود کننده کانال کلسیم (مانند نیفدیپین)، نه تنها تأثيری در بهبود آريتمی قلبی ندارند، بلکه می توانند باعثِ تشدید آن بشوند.
_____________________________

🔅 بعضی از داروهای ضد آریتمی مانند داروهای زیر، در کلاس های چهار گانه تقسیم بندی ويليامز قرار نمی گیرند:

💊 Digoxin
🔅 دیگوکسین علاوه بر درمان نارسایی قلبى، با مهار ورود کلسیم به سلول های گره دهلیزی-بطنی قلب، در بهبود آریتمی های دهلیزی نیز مؤثر است.

⚠️ آريتمی، تهوع، اختلال در عملکردهای شناختی و اختلال بینایی از عوارض جانبى شايع داروی دیگوکسین محسوب می شود.

💊 Adenosine
🔅 یکی از مكانيسم های اثر داروی آدنوزین، جلوگیری از ورود کلسیم به سلول گره های قلبی است.
این داروی تزریقی معمولاً برای درمان فوری آریتمی دهلیزی تجویز می شود.

⚠️ برافروختگی، سردرد، تهوع، افت فشارخون، کوتاه شدن تنفس و سوزش ریه از عوارض جانبى داروی آدنوزین محسوب می شود.

💊 Magnesium
🔅 این داروی تزریقی با اثر بر کانال های یونی کاتیونی، جلوی آریتمی قلبی ناشی از مسموميت با دیگوکسین —که معمولا با کاهش منيزيم همراه است— را می گیرد.

⚠️ مقادیر بالای عنصر منيزيم در بدن باعثِ ضعف عضلانی می شود.

💊 Potassium
🔅 هم افزايش و هم کمبود پتاسيم در بدن می تواند آریتمی زا باشد.

🔅 پتاسیم تزریقی معمولاً به منظور درمان آريتمی ناشی از مسموميت با دیگوکسین —که معمولا با کاهش پتاسیم همراه است— تجویز می شود.

⚠️ آریتمی و ایست قلبی از عوارض جانبى خطرناك پتاسیم محسوب می شود.

فهرست