مکمل های غذایی

داروها

مکمل‌ های غذایی ‌موادی هستند که به‌ عنوان تکمیل‌ کننده یک رژیم غذایی طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.مکمل‌ ها اغلب شامل ویتامین‌ ها، مواد معدنی، گیاهی، آمینو اسید ها، چرپی ها، آنزیم‌ ها، پروبیوتیک ها و موادی از این قبیل می‌باشند. این فرآورده ها معمولا به شکل داروهای رایج (قرص، کپسول، شربت، قطره و …) در دسترس قرار دارند.

فهرست