مکمل های غذایی / ورزشکاران

ورزشکاران

تغذیه ی مناسب یکی از مهم ترین اصول حفظ تناسب اندام برای ورزشکاران است و این در حالی است که برنامه غذایی یک ورزشکار باید با درنظرگرفتن نیازهای انرژی خاص هر ورزش و حجم‌ تمرین روزانه، سن، جنسیت و اولویت‌های رژیمی او تنظیم شود. از مهمترین نکاتی که در سلامتی یک ورزشکار نقش تعیین‌کننده دارد، اهمیتی است که او به تغذیه خود می‌دهد. تغذیه مناسب همچنین اثرات مهمی در کارایی ورزشی ورزشکار دارد. نیاز بدن انسان به مایعات و انرژی که از راه مواد غذایی تامین می‌شود برحسب سن، جثه، وضعیت بدنی و نوع ورزشی که انجام می‌دهد متفاوت است و این نیاز باید برحسب شرایط به‌طور مناسبی تعدیل شود. به‌منظور تأمین این انرژی موردنیاز برای فعالیت ورزشی ترکیب مناسبی از کربوهیدرات، چربی و پروتئین پیشنهاد شده است.

میزان نیاز روزانه به کربوهیدرات و چربی ها و…در ورزشکاران بیش از افراد عادی و متناسب با نیاز انها می باشد.

مکمل های ویژه ورزشکاران شامل: کربوهیدرات، پروتئین، کربوپروتئن، کراتین، تقویتی، پمپ (افزایش توان)، افزایش دهنده وزن و کاهنده وزن می شود.

فهرست