پروتئین

انواع مکمل پروتئین چیست و چه نقشی در بدن ایفا می کند؟

انواع مکمل پروتئین به ترکیباتی گفته می‌شود که میزان پروتئین در داخل آنها به مقدار کافی غنی شده است. این منابع حاوی پروتئین می توانند از گیاهان و یا حتی حیوانات باشند. مکمل های پروتئین دار معمولاً به صورت پودر خوراکی تولید می شوند اما اگر قرار باشد پروتئین از طریق مواد غذایی جذب شود،...

فهرست