کربوهیدرات

مکمل های کربوهیدرات که برای رشد، ریکاوری و عملکرد ماهیچه ها در ورزشکاران استفاده می شود

کربوهیدرات ها، درست زمان ایجاد یک برنامه رژیم غذایی غالباً نادیده گرفته می شوند. در این بحث که به عنوان بهترین راهنمای مصرف مکمل های کربوهیدرات ارائه می دهیم، با سرفصل های مختلفی آشنا می شوید؛ ابتدا تعریفی از اینکه مکمل های کربوهیدرات چیست و چگونه می توانند اهداف بدنسازی و ورزشی ورزشکاران را تأمین...

فهرست