مکمل های غذایی / ورزشکاران / کربوپروتئین

کربوپروتئین

مکمل کربو پروتئین چیست و انواع آن چگونه دسته بندی می شود؟

مکمل کربو پروتئین همانطور که از نام آن بر می‌آید به مکمل‌ های غذایی گفته می‌شود که به نسبت معین حاوی کربوهیدرات و پروتئین است؛ اما اینکه این مقدار چگونه تقسیم می شود و چند درصد به پروتئین و چند درصد به کربوهیدرات اختصاص دارد، مسئله‌ای است که در این قسمت به آن می‌پردازیم. بهترین...

فهرست