نارسایی حاد قلب

داروها / داروهای قلب و عروق / داروهای نارسایی قلبی / نارسایی حاد قلب

نارسایی حاد قلب 🔰

🔅 نارسایی قلبى حاد، اغلب در افرادی بروز می کند که قبلاً به نارسایی قلبى مزمن مبتلا بوده اند.
در ضمن، سکته قلبی یکی از مهم ترین دلایل بروز نارسایی قلبى حاد می باشد.

🔅 اتفاقات زیر برای مبتلایان به نارسایی قلبى مزمن، ممكن است باعثِ ایجاد نارسایی حاد شود:
فعالیت بدنی شدید؛ هيجانات؛ مصرف بیش از حد نمک؛ عدم مصرف داروهای نارسایی قلبی مزمن یا افزایش تقاضاى متابولیک بدن به دلیل تب، آنمی و …

🔅 از داروهای مورد استفاده برای درمان نارسایی قلبى مزمن، دیورتیک ها (فوروزماید) و گشاد کننده های عروقی (نیتروپروساید و نیتروگلیسرین)، برای درمان نارسایی قلبى حاد نیز کاربرد دارند.

🔅 داروهایی که مصرف اصلی آنها برای درمان نارسایی قلبى حاد است، قدرت انقباض قلب را افزايش می دهند. این داروها شامل: آگونیست های رسپتور بتا و گروهی موسوم به بی پیریدین ها می باشند (از این گروه فقط یک دارو در فهرست دارویی ايران موجود است).
___________

💊 Dopamine
💊 Dobutamine

🔅 این داروهای آگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک، شروع اثر و دورهٔ اثر کوتاهی دارند و به صورت تزریق وریدی مورد استفاده قرار می گیرند.

🔅 اندیکاسیون اصلی تجویز این داروها، برای درمان نارسایی قلبى حاد به همراه فشار خون خیلی بالا می باشد.

⚠ آريتمی قلبی، جدی ترین عارضهٔ جانبی دوپامین و دوبوتامین محسوب می شود.
___________

💊 Milrinone

🔅 این داروی تزریق وریدی از خانوادهٔ بی پیریدین ها، ضمن افزایش ميزان کلسیم سلول های قلبی و افزایش قدرت انقباض قلب، باعثِ انبساط عروقی هم می شود.

⚠ تهوع؛ کاهش پلاکت های خون؛ تغییر آنزيم های کبدی و آريتمی قلبی، از عوارض جانبی داروی میلرینون به حساب می آید.

فهرست