هورمون رشد

هورمون رشد 🔰

🔅 هورمون رشد یکی از هورمون های لوب پیشین غده هیپوفیز است که نقش به سزایی در رشد و همچنین متابولیسم چربی و کربوهیدرات ها در بدن دارد.
نقش این هورمون در رشد بدن، از طریق تحریک تولید ماده دیگری به نام سوماتومدین (IGF 1) در کبد اعمال می شود.

🔅 ترشح هورمون رشد معمولا با ترشح هورمون های غده هیپوتالاموس -که در بالای هیپوفیز قرار دارد- تنظیم می شود:
📈 هورمون GHRF باعث افزایش هورمون رشد می شود.
📉 هورمون سوماتواستاتین ترشح هورمون رشد را کاهش می دهد.
بعضی عوامل از جمله خواب عمیق در کودکان، می تواند باعث افزایش ترشح هورمون رشد شود.

فهرست