وازوپرسین

وازوپرسین 🔰

🔅وازوپرسین یا هورمون آنتی دیورتیک که همانند اکسی توسین از بخش پسین غده هیپوفیز آزاد می شود، در پاسخ به افزایش تونیسیته خون یا افت فشار خون ترشح می شود.
این هورمون خاصیت ضد ادراری (با افزایش بازجذب آب در کلیه ها) و انقباض عروقی دارد و نقصان ترشح آن باعث بروز دیابت بی مزه می شود.

💊 Desmopressin

🔅 داروی دسموپرسین با یک تغییر جزئی از روی هورمون طبیعی ساخته می شود که سهولت مصرف بیشتر (اشکال دارویی متنوع)، طول عمر طولانی تر و عوارض جانبی (انقباض عروقی) کمتری را نسبت به وازوپرسین از خود نشان می دهد.

🔅 دسموپرسین داروی انتخابی برای درمان دیابت بی مزه (با علایم: پرادراری، پرنوشی، خشکی دست ها، خستگی و یبوست) به حساب می آید.
فرم خوراکی یا اسپری بینی این دارو، شبها برای درمان شب ادراری کاربرد دارد.
انفوزیون وریدی داروی دسموپرسین، برای درمان خونریزی واریس مری و انواعی از خونریزی کولون مورد تجویز قرار می گیرد.
تزریق داخل وریدی مقادیر بالای داروی دسموپرسین به شکل بولوس، می تواند به عنوان جایگزینی برای اپی نفرین در مواقع ایست قلبی مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از موارد کاربرد دسموپرسین برای درمان اختلالات انعقادی از جمله بیماری هموفیلی است.

⚠️ سردرد، تهوع، کرامپ های شکمی و تشویش، از عوارض جانبی داروی دسموپرسین محسوب می شود.

فهرست