پیشگیری از بروز حملات

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان میگرن / پیشگیری از بروز حملات

پیشگیری از بروز حملات 🔰

🔅 همانطور که بیان شد، داروهای درمان میگرن را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته: درمان کننده حملات حاد و پیشگیری کننده از بروز حملات، تقسیم بندی نمود.

💊⚠️ استفاده همزمان از داروهای درمان کننده مرحله حاد (مانند: سوماتریپتان) و داروهای پیشگیری کننده از بروز سردرد میگرنی، می تواند باعث تشدید سردرد شود.

🔅 داروهایی که در پیشگیری از عود مجدد حملات میگرنی موثر هستند را می توان بر اساس اولویت تجویز به دو دسته خط اول و خط دوم درمان تقسیم بندی نمود.

۱️⃣ خط اول درمان:
داروهای خط اول معمولا در بیش از نیمی از بیماران مبتلا به میگرن مزمن موثر هستند و در صورت سه ماه مصرف، تواتر حملات را به میزان ۵۰ درصد کاهش می دهند.

💊 Propranolol
💊 Metoprolol
💊 Amitriptyline
💊 Topiramate
💊 Valproate
💊 Cyproheptadine
💊 Clonidine

۲️⃣ خط دوم درمان:
داروهای خط دوم معمولا برای بیمارانی که به داروهای خط اول پاسخ نمی دهند تجویز می شوند.

💊 (Botulinum toxin (Botox
💊 Nifedipine
💊 Atenolol
💊 Fluoxetine
💊 Duloxetine
💊 Gabapentin
💊 Pregabalin
💊 Levetiracetam
💊 Tizanidine

🔅انتخاب دارو از هر یک از دو دسته یاد شده، به عوامل فردی بیمار و بیماری های احتمالی دیگر او بستگی دارد؛ لذا اثربخشی این داروها برای پیشگیری از حملات میگرنی، تفاوت چندانی با هم ندارد.

فهرست