گلوکوکورتیکوئیدها

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غده آدرنال / مرتبط با هورمون کورتیزول / گلوکوکورتیکوئیدها

گلوکوکورتیکوئیدها 🔰

🔅 برای سهولت فراگیری، گلوکوکورتیکوئیدها را می توان از نظر اثر روی بدن به دو دسته زیر تقسیم بندی نمود:
۱.سیستمیک (امکان تجویز آنها به شیوه های خوراکی یا تزریقی، علاوه بر راه های موضعی وجود دارد).
۲.موضعی (عمدتا یا فقط به شیوه های موضعی مانند: جلدی، استنشاقی، چشمی و بینی تجویز می شوند).

🔅 گلوکوکورتیکوئیدهای موجود در فهرست رسمی داروهای ایران عبارت است از:
۱️⃣ سیستمیک

🚴‍♂️ کوتاه اثر
💊 Hydrocortisone

🏃🏻‍♂️ دوام اثر متوسط
💊 Prednisone
💊 Prednisolone
💊 Methylprednisolone
💊 Triamcinolone
🚶🏻‍♂️ طولانی اثر
💊 Betamethasone
💊 Dexamethasone

۲️⃣ موضعی
💊 Budesonide
💊 Fluocinolone
💊 Mometasone
💊 Beclomethasone
💊 Ciclesonide
💊 Clobetasol
💊 Desonide
💊 Fluorometholone

‏🆚 از بین گلوکوکورتیکوئیدهایی که برای اثرات سیستمیک هم مورد استفاده قرار می گیرند (گروه اول)، دگزامتازون و بتامتازون بیشترین اثر ضد التهابی را از خود نشان می دهند و داروی هیدروکورتیزون از بقیه ضعیف تر است.

:References📚
Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed, (2011). pp: 1225-1226
Basic & clinical pharmacology. 13th ed, (2015). p: 686
Rang and Dale’s pharmacology. 8th ed, (2015). p: 409

فهرست