سیستئین – Cysteine

 

سیستئين (Cysteine یا N-acetyl cysteine)

آمینو اسیدی غیر ضروری

🔵 مورد استفاده در👇

✔️ خنثی کردن اثر مسمومیت با استامینوفن و مونوکسید کربن

✔️ درد قفسه سینه

✔️ انسداد مجاری صفراوی در نوزادان

✔️ بیماری آلزایمر

✔️ واکنش های آلرژیک به داروهای ضدتشنج مثل فنی توئین

✔️ کاهش سطح یک نوع کلسترول بد

✔️ کاهش خطر حمله و ایست قلبی در بیماران با نارسایی شدید کلیه

✔️ استفاده در برونشیت مزمن (التهاب نایژه)

✔️ کاهش سرطان سر و گردن و ریه (بعلت نقش آنتی اکسیدانی)

✔️ فشارخون بارداری

✔️ عفونت های گوشی

✔️ کاهش عوارض دیالیز کلیوی

✔️ پیشگیری از آسیب ورزشی

✔️ تقویت سیستم ایمنی در برابر آنفلونزا

✔️ سم زدایی فلزهای سنگین مثل جیوه، سرب و کادمیم

✔️ پیشگیری از آسیب کبدی ناشی از مصرف الکل

✔️ حفاظت دربرابر آلودگی های محیطی مثل مونوکسید کربن، کلروفورم

 

فهرست