اینوزیتول – Inositol

 

اثر روی بدن: ضد الکتریسیته مو، بهبود دهنده حالت پوست (کاندیشنر)، حفظ کننده رطوبت، کمک به متابولیسم چربی ها (ویتامین ب ۸)

 

 

فهرست