سلنیوم – Selenium

 

  • مینرالی با ویژگی آنتی اکسیدانی که موجب حفاظت سلول ها از تخریب می شود؛دارای نقش کلیدی در متابولیسم
  • مواردی که میتواند موجب کمبود این ماده شود 👈 بیماری کرون، ایدز
  • منابع غذایی آن 👈 میگو، خرچنگ، ماهی، جگر، گوشت قرمز، ماکیان، مغزها، حبوبات، گندم

 

فهرست