سوالات متداول کاربران

داروخانه نسخه اول

سوالات متداول

دلیل عدم پاسخ دهی سریع به داروهای ضد افسردگی چیست؟

به دلیل زمان بر بودن ساخت فاکتور های نوروتروفیک مغزی، پاسخ حداکثری به داروهای ضد افسردگی، معمولا یک تا دو ماه پس از آغاز دارودرمانی ظاهر می شود.

آیا داروهای ضد دیابت سولفونیل اوره بر روی وزن مصرف کنندگان تاثیری دارند؟

بله، به بیماران یادآوری کنیم که این داروها بر خلاف مت فورمین، اشتها را افزایش داده و وزن را 1 تا 3 کیلوگرم افزایش می دهد.

داروهای آنتی اسید تا چه حد در خنثی کردن اسید معده موثرند؟

فرآورده های آنتی اسید، از جمله آلومینیوم و منیزیوم هیدروکساید، چنانچه یک ساعت بعد از غذا( هنگام خواب) میل شوند، می توانند تا دو ساعت اسید معده را خنثی نمایند.

استفاده از ملین های فیبردار چه عوارض جانبی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد؟

نفخ از عوارض جانبی ملین های فیبردار مانند پسیلیوم است که البته به مرور زمان کاهش می یابد. در ضمن مصرف این داروها درمبتلایان به بیماری های انسدادی روده و مگاکولون( راست روده متسع) و مگارکتوم  ممنوع می باشد.

در چه مواقعی می توان از داروهای ضد افسردگی برای درمان اضطراب استفاده نمود؟

داروهای ضد افسردگی نسبت به بنزودیازپین ها( مانند کلردیازپوکساید، اکسازپام و ……) برای درمان اضطراب در  بلند مدت موثرترند و ضمنا ریسک تحمل و وابستگی نسبت به آنها کمتر است.

موارد منع مصرف داروهای آنتی اسید کدام است؟

بهتر است که فرآورده های آنتی اسید، از جمله آلومینیوم و منیزیوم هیدروکساید، توسط بیماران با نارسایی کلیوی، به مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند.

چه تداخل دارویی باید هنگام مصرف داروهای آنتی اسید مد نظر باشد؟

فرآورده های آنتی اسید، با اتصال و همچنین کاهش انحلال داروهای دیگر، به خصوص بازها و اسیدهای ضعیف، اثر بخشی آنها را کاهش می دهند. لذا بهتر است که با دو ساعت فاصله از داروهای دیگر مورد مصرف قرار گیرند.

آیا در صورت استفاده از داروهای آنتی هیستامین(مانند هیدروکسی زین و........) توسط یک مادر شیرده، عوارض دارو به کودک هم منتقل می شود؟

بله، این داروها از جفت عبور کرده و در ضمن وارد شیر هم می شوند، لذا در رابطه با مصرف این داروها و داروهای ضد سرماخوردگی حاوی آنها به خانم های باردار و شیرده تذکر دهیم.