برای خرید کالا های سلامت در جشنواره زمستانه نسخه اول شرکت کنید.

توضیحات

موضوع امروز ما درباره چاقیه. چاقی یه نوع بیماریه که شامل تجمع غیرعادی یا بیش از حد چربی هاست و بر سلامت بدن تأثیر منفی میذاره. چاقی با شاخص توده بدن یا بی اِم آیِ 30 کیلوگرم بر مترمربع یا بیشتر تعریف میشه. بازه بین 25 تا 30 کیلوگرم بر متر مربع، به معنای اضافه وزنه. شاخص توده بدن، حاصل تقسیم وزن شخص بر مجذورِ قدشه. چاقی، بیشتر بر مبنای توزیع چربی در اطراف کمر یا دور کمر ارزیابی میشه. آقایان با دور کمر 94 سانتی متر یا بیشتر و خانمها با دور کمر 80 سانتی متر یا بیشتر در معرض مشکلات مرتبط با چاقی قرار دارن. در ادامه ویدیو همراه ما باشید...
سبد خرید