برای خرید کالا های سلامت در جشنواره زمستانه نسخه اول شرکت کنید.

توضیحات

‫ما بیش از ۶۰۰ ماهیچه‌ در بدن داریم. ‫آنها حدود ۱/۲ تا ۱/۳ از وزن بدن ما را تشکیل می‌دهند، ‫به همراه بافت‌های پیوندی ‫ما را گره زده و سرپا نگه ‫می‌دارند و کمک می‌کنند تا حرکت کنیم. ‫بدن‌سازی برای شما چه ‫سرگرمی باشد و چه نباشد ‫ماهیچه‌های شما نیاز ‫به توجه دائمی دارند ‫چونکه روش مراقبت ‫روزانه شما از ماهیچه‌ها ‫تعیین کننده این است که آنها ‫تحلیل رفته و یا رشد ‌کنند. در ادامه ویدیو همراه ما باشید...
سبد خرید